Tennisbanorna vid Björkvallen

1980 byggde  Vårgårda Tennisklubb en tennisbana intill Björkvallen. Den nya banan
ersatte den tidigare, som var belägen vid Gullhögskolan. 1987 byggde klubben ytterligare en bana bredvid den tidigare.

Bilden t.v.  är tagen någon gång under 1990-talet.
Foto: Kent-Åke Björklund

 

 

 

 

Den 10 januari 2015 drog stormen ”Egon” fram över vårt område
och åstadkom stor skada. Bl.a. blev Vårgårda Tennisklubbs ena
tennisbana drabbad, och staketet kring banan blåste omkull.
Ännu 13 månader senare, den 10 februari 2016 (bilden ovan),
hade skadorna inte åtgärdats.
Foto: Stig Sjögren

Tennisbanorna den 22 juli 2017. Båda banorna är nu i stort behov
av upprustning!
Foto: Stig Sjögren

Under våren 2018 revs de gamla nedslitna tennisbanorna och
ersattes med nya moderna banor, som nu har konstbeläggning.
Under maj månad var arbetet färdigt och här ses resultatet.
Foto: Stig Sjögren (2018-05-18)

Vi skriver den 17 mars 2024 och  av denna bild framgår att underhållet på banorna
har, under de senaste åren, varit ”klart undermåligt”!
Foto: Stig Sjögren