Volleybollplanen på Tånga hed

Skiss över mässområdet på Tånga hed  1955.
Foto: Elfsborgs Läns Tidning den 28 juli 1955.

I samband med Nordiska Mässan på Tånga hed 29-31 juli 1955 anordnades även ett flertal tävlingar med anknytning till jord- och skogsbruk. Mer uppseendeväckande var kanske att det även anordnades ett ”SM” i volleyboll, eller ”nätboll” som det stod i ett förhandreportage i Elfsborgs Läns Tidning den 28 juli. Detta måste dock ha varit ett högst inofficiellt ”SM”, utan någon sanktion från något förbund. Svenska Volleybollförbundet bildades nämligen först 1961. Tävlingen ägde rum i den s.k. ”visningsringen” (märkt med blått på skissen över mässområdet ovan). Några resultat från tävlingarna har inte gått att återfinna. Ev. kanske något från tävlingen återfanns i Elfsborgs Läns Tidning måndagen den 1 augusti 1955?

Träning inför ”SM” i volleyboll på Tånga hed 1955.
Foto från Elfsborgs Läns Tidning den
28 juli 1955.