Gevärsskyttebanan i Rensvist

1971 anlägger  Vårgårda Skyttegille en ny skjutbana i Rensvist. Paviljongen, som tidigare stått på Gullhögen, flyttas den 26 juli till sin nya plats. Den 22 maj 1972 sker invigning av den nya skjutbanan. Verksamheten har numera upphört och anläggningen återtas nu sakta av naturen.

Bilden ovan: Skyttepaviljongen i Rensvist den 22 april 2010.
Foto: Stig Sjögren


Skyttepaviljongen den 24 april 2015. Som synes har naturen
nu tagit ytterligare ”ett kliv framåt”!
Foto: Stig Sjögren

Resterna efter en av skjutplatserna den 16 augusti 2016.
Foto: Stig Sjögren

Den välbyggda markörgraven ligger numera öde och är helt
inbäddad i tät granskog. Bilden tagen den 16 augusti 2016.
Foto: Stig Sjögren

Skjutriktningen angiven med pilen.