Martin Melin, f. 1977

 

 

Martin Melin, OK Kullingshof. Fullföljt Vasaloppet 18 gånger t.o.m. 2024. Bästa placering: 181 (2018). Bästa tid: 4.11,24 (2022). 2021 fullföljde Martin ”Vasaåket 90”.

Bilden från Vasaloppet 2015.