Gullhögskolans Idrottsplats

I anslutning till Gullhögskolan, mellan Gullhögskolan och Vårbergskolan
(nuvarande Lindbladskolan), finns ett område med fotbollsplaner, löparbana
(rakbana 60 m), hoppgrop och kastringar. Anläggningen tillkom för att tillgodose
Gullhögskolans elevers behov av ”utomhusaktiviteter”. (Gullhögskolan, med
tillhörande idrottshall togs i bruk inför höstterminen 1959.)

Under våren och sommaren 2017 fick stora delar av området lämna plats åt tillfälliga ersättningsbyggnader för bl.a. Vårbergskolans elever under den tid arbetet med att ersätta den utdömda skolan pågick. (Den nya skolan, Lindbladskolan, invigdes den 6 februari 2020.)

Bilden ovan är tagen den 26 juni 2011.
Foto: Stig Sjögren

Gullhögskolans IP den 9 juli 2017. Fotbollsplanen är nu i det
närmaste halverad. Även hoppgropen och kastringarna är borta.
Foto: Stig Sjögren

Under våren 2018 kompletterades anläggningen med en ny kulring och
längdhoppsbana (bilden nedan). Bilderna tagna den 16 juni 2018.
Foto: Stig Sjögren

Den nya längdhoppsbanan är belägen mellan
Gullhögskolans fasad och Parkgatan.
Foto: Stig Sjögren