Thure Kindgren 1920-2005

Dynamisk, tidvis kontroversiell, ledargestalt i Vårgårda IK  från senare delen av 1940-talet till slutet av 1970-talet. Fick sin första kontakt med idrottsrörelsen som fotbollsspelare i IFK Vårgårda under 1930-talet. Från 1941 fortsatte fotbollskarriären i Vårgårda IK, där han bl.a. ingick i det lag som blev seriesegrare i Norra Älvsborgsserien 1941-42. Sedan den aktiva fotbollskarriären avslutats blev han bl.a. lagledare. Senare blev det styrelseuppdrag i Fotbollssektionen. Under perioden 1954-1963 var han klubbens ordförande. 1969 valdes han ånyo till ordförande, nu i den nybildade huvudstyrelsen. Ett uppdrag han innehade t.o.m. 1978. 1980 utsågs Thure till Vårgårda IK:s 2:e hedersmedlem.

 

 


Vårgårda IK:s seriesegrande lag i N. Älvsborgsserien 1941-42

Stående från vänster: Bertil Albertsson, Åke Landin, Stig Alexandersson, Lars Nyberg,
Gustav-Adolf Westlund, Thure Kindgren och Knut Englund. Knästående från vänster:
Erik Fasth, Thure Johansson, Knut Sandsten, Holger Alexandersson,
Roy Jonsson och Gösta Aronsson.

En trio VIK-ledare bevittnar en fotbollsmatch på Tånga Hed 1962.
Från vänster: Sven Bergsten, Thure Kindgren och Sven Holmestrand.
Bilden är hämtad från filmen, ”Min hembygd” av Folke Bernemalm
och ”Pelle” Gauffin.

Från Vårgårda IK:s årsmöte 1963. Från vänster: Tage Larsson (kassör),
Thure Kindgren (ordförande) och Sven Bergsten (sekreterare).
Bilden är från ett klipp i Elfsborgs Läns Tidning.

Västergötlands Fotbollförbunds ordförande,
Karl-Axel Rosander, ”medaljerar” Thure Kindgren
i samband med Vårgårda IK:s 60-årsjubileum 1980.
Foto: Vårgårda Fotoklubb