Blå hallen

Blå hallen (t.v.) – 1970-talet.
Foto: Göran Svensson

Lokalen, som hyrdes av Vårgårda Lokalförening (IFK Vårgårda och Vårgårda Socialdemokrater. Kvinno- & Ungdomsklubb) under åren 1938-1948, var flitigt utnyttjad under den nämnda tidsperioden. Ungdoms- & Kvinnoklubben hyrde redan här från 1930. Förutom idrottsliga aktiviteter som bl.a. brottning (Vårgårda Brottarklubb), bordtennis (BTK Triangeln) och gymnastik (ABF), förekom även fest- och dansarrangemang. Lokalen, som finns bevarad, ägs numera (2023) av Göran Svenssons Bilverkstad Eftr. AB.

Flygfoto (vykort) från 1950-talet över Kungsgatan (numera Drottninggatan). Blå hallen
är utmärkt med en pil. Grönområdet till vänster om fastigheten är en del av Hallaberget.
Ovanför vid pilen låg ”Adolf Erikssons park” som var flitigt använd av Vårgårdaborna,
bl.a. firade man där  Svenska Flaggans dag.

Vårgårda Brottarklubb i Blå hallen 1938.

Vårgårda Schackklubb  har klubbmästerskap i Blå hallen 1946.

Festarrangemang i Blå hallen.


Medlemmar i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap på studiebesök i Blå hallen i maj 2006.
Bakre raden från vänster: Gösta Johansson, Karl-Gerhard Ekman, Olle Ekman,
Stig Dahlberg, Tage Knutsson, Göte Aronsson, Bengt Svensson och Helge Ohlsson.
Främre raden från vänster: Bengt Johnsson, Valdemar Andersson, Åke Knutsson,
Gunnar Andersson, Gustav Emanuelsson och  Rune Norberg.
Från klipp i Alingsås Tidning den 19 maj 2006. Foto: Stig Gustavsson

Blå hallen i april 2010.
Foto: Stefan Sjögren

Från Westgötarnas Idrottshistoria nr. 4- 2022.