Silkevallen

1945 började AB Svenskt Konstsilke, från Borås, att uppföra sin filialfabrik  på det område som Nya Idrottsplatsen var belägen. Senare anlades även en fotbollsplan (Silkevallen) i anslutning till fabriken. Planen var främst avsedd att användas av företagets anställda, men kom även att nyttjas av kommunens
fotbollsklubbar under 1950- och 1960-talen. Vidare förekom såväl korpfotboll, som ungdomsfotboll på anläggningen. Även Vårgårda Varpaklubb förlade ofta sina tävlingar på Silkevallen.

På bilden ovan, från 1957 (detalj av flygfoto), ser vi Silkevallen (det mörka fältet) hitom fabriksbyggnaden.

Silkevallen 1970.
Foto: Tor Jonsson

Konstsilkes korplag 1961
Stående från vänster: Yngve Ervegård, Göte Larsson, Tommy
Andersson och Arne Andreasson. Knästående från vänster: Evert Strandberg,
Simmo Agapuu och Sture Andersson.
Foto: Borås Fotocentral

Varpatävling på Silkevallen 1962. Gunnar ”6:an”
Abrahamsson, Vårgårda VK, i aktion.
Längst t.h. står Artur Karlsson, på sin
tid en  verklig Vårgårda-profil.

Kvitto från Konstsilkes Sportklubb