Puahallen

Ishall, som uppfördes under 2011 på den gamla Kesbergsrinken plats. Ishallens tillkomst är resultatet av mycket ideelt arbete av medlemmarna i Vårgårda HC. Bygget har också stöttats av flera sponsorer, inte minst Per-Uno ”Pua” Hafström, vilken också fått ge namn åt hallen, som högtidligen invigdes den 10 september 2011.

Bilden ovan: Puahallen den 7 oktober 2011.
Foto: Stig Sjögren

Ovan och nedan: Interiörbilder från Puahallen den 16 februari 2012.
Foto: Stig Sjögren