Puahallen

Ishall, som uppfördes under 2011 på den gamla Kesbergsrinken plats. Ishallens tillkomst
är resultatet av mycket ideellt arbete av medlemmarna i Vårgårda HC. Bygget har också
stöttats av flera sponsorer, inte minst Per-Uno ”Pua” Hafström, vilken också fått ge
namn åt hallen, som högtidligen invigdes den 10 september 2011.

Bilden ovan: Puahallen den 7 oktober 2011.
Foto: Stig Sjögren

Ovan och nedan: Interiörbilder från Puahallen den 16 februari 2012.
Foto: Stig Sjögren

 

Puahallen den 4 januari 2024.
Foto: Stig Sjögren