Vårgårda Motorklubb

Från Alingsås Tidning augusti 2021.