Tångabadet

Tångabadet börjar ta form. Till vänster i bakgrunden ser vi den tidigare
officersmässen.

Bilden tagen den 5 maj 2013.
Foto: Stig Sjögren

 

 

 

 

 

Under våren 2013 påbörjades arbetet med det efterlängtade utomhusbadet på Tånga hed. Under den långa handläggningstiden förekom  flera olika platser för badets placering. Slutligen enades man om att den öppna platsen framför A2:s gamla officersmäss, den s.k. ”Buschmans plan”, var mest lämplig. För ”hundfolket” har en ny tävlingsplats (Apellplan Talldungen) iordningsställts.
Lördagen den 7 juni 2014 var det så äntligen dags för den officiella invigningen av badet, vilken ägde rum under stor ”pompa och ståt”.
Inför säsongen 2017 kompletterades badanläggningen med en beachvolleybollplan.

Tångabadet den 31 maj 2014. Snart är det dags för det första ”doppet”!
Foto: Stig Sjögren

Öppettider m.m. för första säsongen
med Tångabadet.

Beachvolleybollplanen. Bilden är tagen den 17 juli 2017.
I bakgrunden ser vi Tångahallen.
Foto: Stig Sjögren