Vårgårda Ryttarklubb

Ryttarklubben som  bildades under våren 1968 fick en relativt kort livslängd och upphörde redan i början av 1970-talet. Verksamheten hade sitt säte i Josefssons ladugård på Fridhem. Hasse Bard, Irene Fredriksson och Marita Sjöblom var några av de drivande personerna i klubben.

Hägrunga Bergsgården 5:2 Fridhen.
Under 1960-talet blev Vårgårda kommun ägare till gården.
Under de få år Vårgårda Ridklubb verkade hyrde de ladugården
av kommunen. Ladugården revs senare för att lämna plats åt
bostäder. Bostadshuset finns fortfarande kvar.
Foto ur Svenska Gods och Gårdar.

Medlemskort 1969.

Hasse Bard var en av klubbens mest aktiva ryttare.
Tidningsklipp från Elfsborgs Läns Tidning.