Gevärsskyttebanan på Gullhögen

På bilden, från 1957, ser vi banan t.v. bakom de nybyggda  husen på Fågelvägen.

Foto via Vårgårda kommun. (Detalj av större karta över Gullhögen.)

 

 

Anlades av Vårgårda Skyttegille, som bildades 1893. Skjutbanan låg där
Kesbergsrinken (från hösten 2011 Puahallen)  nu är belägen.

Anläggningen började byggas 1945 och invigdes 1950. Dessförinnan hade
man haft en skjutbana ungefär där Vårbergskolan var belägen. (Vårbergskolan
revs 2017 för att ge plats för en ny skola.) Paviljongen låg på sydöstra sidan om
nuvarande Parkgatan.

Den första skyttepaviljongen på Gullhögen omkring 1900.
På verandan står längst till vänster Carl-Gustav Hessel, nr 3
från vänster Harald Svensson, längst till höger korpralen
Gustav Norberg. (Notera de hissade unionsflaggorna!)

Arne Norrsjö bredvid den första
skyttepaviljongen omkring 1940.

Skjutträning med k-pist. Från vänster Hugo Brehag och Sven Olsson.
Bilden tagen omkring 1965. (Paviljonen flyttades den 26 Juli 1971 till
den nya skjutbanan i Rensvist.)

Resterna av skjutvallen i början av april 2010.
Foto: Stig Sjögren

Den första skjutbanan samt skyttepaviljongen är här utmärkta
på karta från 1890-talet.

Skjutbanan på Gullhögen. Även pistolskyttebanan är inritad,
där nuvarande Scoutgården är belägen