Ridanläggningen i Saxtorp (Tumberg)

Ridanläggning på gården Saxtorp Stora 2-6, Tumbergs församling,
där Vårgårda Ryttarförening bedrev sin verksamhet från 1993 fram
till omkring 2005. Gården är även hemvist för Stuteri Apple.

Anläggningens paddock och ridhus. Bilderna tagna den 14 oktober 2016.
Foto: Stig Sjögren