Bordtennisklubben Triangeln / Vårgårda Bordtennisklubb

1939 var ett viktigt år för bordtennissporten i Västergötland. Då bildades nämligen Västergötlands Bordtennisförbund, som fick sitt säte i Lidköping.

Av de båda idrottsföreningarna i Vårgårda tätort, Vårgårda IF  och IFK Vårgårda, hade IFK bildat en särskild bordtennissektion under senare delen av 1930-talet. VIF (från 1941 VIK) hade däremot ingen egentlig bordtennissektion. Den verksamhet som här bedrevs var högst inofficiell. Först 1954 infördes bordtennis på Vårgårda IK:s program, då man bildade en särskild bordtennissektion.

Vårgårda BTK Triangeln bildades 1939 och kallades ibland även för Vårgårda Ping-Pong. Det finns bevarat ett klubbmärke, en förgylld rund krans med en blå triangel och året 1939. (Ett märke finns bevarat i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskaps samlingar.)

Ordförande var Holger Alexandersson och sekreterare Thure A. Johansson.

Klubbens bäste spelare var Roland Jonsson som bl.a. blev kretsmästare 1940 och 1942. Han var också med vid bildandet av föreningen.

1939 instiftar firman Alexanderssons ett vandringspris. Roland Jonsson är den första att få sitt namn på pokalen.

I januari 1940 sammanslås IFK:s bordtennissektion och BTK Triangeln och byter namn till Vårgårda Bordtennisklubb. Den första styrelsen blev: Ordförande Holger Alexandersson, sekreterare K J Andersson, kassör Rune Lindström.

Klubben anslöt sig till Svenska Bordtennisförbundet. Årsmöte hölls den 30 oktober 1940 och till styrelse valdes: Ordförande Stig Alexandersson, sekreterare K J Andersson, kassör Lars Nyberg.

Klubben hyrde bl.a. lokal i Blå hallen  (bredvid nuvarande Göran Svenssons  Bilverkstad, Drottninggatan) för träningar och matcher. Blå hallen drevs av en lokalförening, som bestod av föreningarna SDUK, SKK och IFK, och fanns mellan åren 1938-1948. Övriga lokaler som hyrdes var uppackningslokalen vid Vårgårda Hotell, Församlingshemmets källare och Rialto-Biografen.

Klubben spelade bl.a. i Herrljungaortens bordtennisserie – Älvsborgsserien div. II västra.

Tidningsklipp från ”Triangeln-tiden”

Tidningsreferat från en BT-match i Rialto-Biografen.