Grönemads Stallklubb

Föreningen bildades 1979 på initiativ av Maria Einarsson-Ragnarsson. Vid bildandet valdes Kristina Blad till ordförande. Från början bedrevs verksamheten på en gård i Grönemad, där man hade inackorderade hästar. Numera är verksamheten förlagd till en bättre anpassad anläggning som är belägen, inte så långt från Horla by, mittemot Storsjöstrand.

Länk till klubbens hemsida.

 

Grönemads Stallklubbs ridbana i Horla. Bilden tagen den 18 juni 2016.
Foto: Stig Sjögren

Från klubbens hopptävlingar den 6 augusti 2016.
Foto: Stig Sjögren