Fotbollsplanen i Kesbergsparken

Mindre fotbollsplan belägen i Kesbergsparken mitt emellan Vårbergskolan
och Kesbergskolan. Planen är främst ämnad för eleverna i skolorna samt för s.k. ”spontanfotboll”. Planen tillkom förmodligen under 1970-talet.

Under 2018-2019 uppfördes en ny skola på den tidigare Vårbergskolans plats. Den nya skolan (Lindbladskolan) invigden den 6 februari 2020.

 

Bilden ovan är tagen den 14 augusti 2016. (I bakgrunden syns Kesbergskolan.)
Foto: Stig Sjögren

Fotbollsplanen den 31 maj 2020.
Foto: Stig Sjögren