Tage Larsson 1926-1997

En av alla tiders ”stora” idrottsledare i Vårgårdas IK. Började som fotbollsspelare (mestadels i B-laget) i början av 1950-talet. Det är dock som ledare vi minns honom bäst. Från omkring 1957 t.o.m 1968 ingick han i klubbens styrelse, de flesta åren som kassör. Han var dessutom lagledare under flertalet av de år han verkade i klubben. Först för B-laget, men senare även för A-laget. Utöver nämnda uppdrag lade han ner åtskilliga timmar på idrottsplatsen Tånga Hed, där man ofta kunde se honom utföra allehanda ”praktiska göromål”, t.o.m. under semestrarna.

 


Vårgårda IK:s seriesegrande B-lag i Vara reservserie 1956-57
Stående från vänster: Stig Jönsson, Lars-Åke Kempe, Erland Thorild, Bernhard Nordström,
Lars-Olof Hafström, Ove Johansson och  lagledare Wilhelm Gothlin. Knästående från vänster:
Sven-Olof ”Olle” Lennstrand, Ronald Hagwall, Leif Larsson, Per-Ola Christensson och Tage Larsson.

Från Vårgårda IK:s årsmöte 1963. Från vänster: Tage Larsson (kassör),
Thure Kindgren (ordförande), och Sven Bergsten (sekreterare).
Bilden är från ett klipp i Elfsborgs Läns Tidning.