Kesbergsrinken

Anläggningen, som låg i anslutning till Sporthallen, uppfördes 1983 av medlemmar i Vårgårda Hockey Club. Säsongen 2010-11 blev den sista för ”månskensrinken”, då arbetet med en ny ishall (Puahallen) påbörjades under våren 2011.

Bilden  är från omkring 1985 och ingick i ett reportage i Alingsås Tidning som handlade om Vårgårda HC och Kesbergsrinken. Från vänster: Hans-Åke Max, Timo Syrjälä och Ingemar ”Flinta” Carlsson.

 

 

 

 


Kesbergsrinken den 2 april 2010.
Foto: Stig Sjögren

5 maj 2011. Arbetet med att ”bygga in” Kesbergsrinken pågår för fullt.
Foto: Stig Sjögren