Varpaklubbens kastplan

Från början var planen avsedd  som fotbollsplan för eleverna vid Johannedalskolan. Efter skolans nedläggning har Vårgårda Varpaklubb använt planen för träning och tävling. Vårgårda Varpaklubb har också en klubblokal i Johannedalskolans källarlokaler (mot Kempegatan). I anslutning till planen finns även PRO:s tidigare boulebana, som numera är övergiven sedan PRO ”flyttade in” på Tånga Hed  2003.

Sedan hösten 2017 har Vårgårda Varpaklubb inte haft någon verksamhet och får anses vara nedlagd.

Mellan vägen t.v. och Järnvägsgatan fanns tidigare ytterligare en mindre fotbollsplan, som nyttjades av. bl.a. eleverna på Johannedalskolan. Omkring 1983 flyttades minigolfbanan till den platsen, innan dess nästa ”anhalt” blev Tånga hed.

På bilden ovan, från den 20 juni 2011, ser vi den tidigare fotbollsplanen framför den gamla Johannedalskolan. Mellan de båda träden syns resterna av PRO:s tidigare boulebana.
Foto: Stig Sjögren

Wårgårda IHS på besök hos Vårgårda Varpaklubb, och dess kastplan, den 10 augusti 2015.
Foto: Stig Sjögren

Gruppfoto på WIHS:arna som besökte Vårgårda Varpaklubb den 10 augusti 2015.