Ingvar ”Kusken” Andersson 1924-2018

 

”Allt-i-allo-idrottsman” (orientering, skidor, löpning, cykel).
Populär vaktmästare på idrottsplatsen Tånga Hed under
åren 1977-1989. Klubben i Ingvar hjärta har alltid varit
OK Kullingshof, där han lagt åtskilliga timmar med frivilligt
arbete genom åren.

 

 

 

Klart för start i IFK Vårgårdas klubbmästerskap i terräng för juniorer
1939 i Heymans skog, på ”andra sidan” Säveån (Siene). Från vänster:
Helge Andersson, Gösta Johansson, Birger Jansson, Gunnar Kvick,
Henry Hagman, Tage Dahlberg och Ingvar ”Kusken” Andersson.
Foto: Kurt Ekelund

Ingvar (t.v.) och Karl-Erik Aronsson som skogsarbetare i Siene 1945.

Ingvar åker ”VM” (Vårgårdamästerskap) 1945 i terrängen kring Kesberget.

Gösta Aronsson (t.v.) och Ingvar Andersson
fotograferade under Vasaloppet 1950.
Foto från OK Kullingshofs jubileumsskrift 1993.

Ingvar ”stormar” mot mål i Kullingsloppet 1975.
Foto: Stig Sjögren

På bilden, som är tagen den 8 augusti 1988, ser vi
Ingvar ”se till” en blomrabatt på Tånga Hed.
Foto: Håkan Håkansson

Ingvar Andersson (t.h.). Vaktmästare på idrottsplatsen
Tånga Hed 1977-1989. T.v. hans efterträdare, Evert Josefsson.
Foto: Stig Gustavsson

Ingvar åker ”VM” (Vårgårdamästerskap) i Skogsbygden 1987.
Foto: Stig Sjögren

Ingvar som ”eldvakt” i samband med ”öppet hus” hos
OK Kullingshof (60 år)  den 9 mars 2003.