Fotbollscafé hos Vårgårda IK

april 19, 2023 20:04:10 Stig Sjögren

I år valde Wårgårda IHS att förlägga vårens fotbollscafé hos Vårgårda IK på Tånga Hed

Ett 40-tal WIHS:are hade infunnit sig för att ”ta en titt” på Vårgårda IK:s nya klubbhus och läktare på Tånga Hed. VIK:s Daniel Svensson hälsade välkommen och berättade bl.a. om den allt större  verksamheten inom klubben, vilket skapat behovet av ytterligare lokaler. Daniel nämnde också att byggnationen hade möjliggjorts tack vare ett generöst bidrag av paret Ulla och Per-Uno ”Pua” Hafström. Efter denna ”föreläsning” blev det en rundvandring i lokalerna, innan man samlades ute på fotbollsplanen för att få en överblick av hela anläggningen. Några passade även på att ”provsitta” den nya nybyggda läktaren.

Daniel Svensson berättade, och visade, det nya klubbhuset.

Besökarna har samlats ute på fotbollsplanen
för att få en överblick av anläggningen.

Sedan man bekantat sig med det nya ”tillskottet” på Tånga Hed förflyttades församlingen till det gamla klubbhuset. Under det att fikat serverades berättade årsfärske seniortränaren på herrsidan, Johan Rysén, om sina tankar ang. utvecklingen av det ”Nya VIK-fotboll”.

VIK-tränaren Johan Rysén.

Text och foton: Stig Sjögren