Jubilerande föreningar 2023

februari 20, 2023 12:02:19 Stig Sjögren

 

Under 2023 jubilerar denna trio idrottsföre-ningar i Vårgårda kommun. Bland dessa har OK Kullingshof gjort de största avtrycken i den idrottsliga historien. Åren kring 1950 återfanns klubben bland de allra främsta orienteringsklubbarna i Sverige. Galjonsfiguren framför alla var Stig ”Vårgårdaälgen” Dahlberg.

OKK:s första styrelse. I mitten, initiativtagaren samt den förste ordföranden, Anders Svensson. Övriga från vänster: Gösta Olsson (vice ordförande), Rune Lindström (sekreterare), Torbjörn Nilsson (vice sekreterare) och Kurt Ekelund (kassör).

Lika gammal som OKK är Ornunga IF, som numera inte har någon tävlingsverksamhet på programmet. Den sista idrotten man bedrev var bordtennis, som dock upphörde i början av 1990-talet. Sedan dess har man mest ägnat sig åt motionstennis samt att, vid snötillgång, ordna skidspår i terrängen kring Asklanda skola. Föreningen ingår dessutom i Alliansen för Byahallen i Asklanda.

Ornunga IF:s tennisbana och klubbhus i Asklanda (10 maj 2010).
Foto: Stig Sjögren

Hälften så gammal som de ovan nämnda föreningarna är Vårgårda HC, som den 20 april fyller 40 år. Klubben blev 1983 resultatet av en utbrytning från Vårgårda IK, där man tidigare hade varit en självständig sektion.

Klipp i Alingsås Tidning. Mars 1983.