Leif Boork underhöll WIHS-jubilarer

november 21, 2023 21:11:37 Stig Sjögren

Leif Boork i ”talarstolen”. Foto: Stig Sjögren

Den 21 november höll Wårgårda IHS sitt traditionella ”jubilarcafé” i Equmeniakyrkans festvåning. I fokus stod då de medlemmar som under året fyllt/fyller: 75 år, 80 år, 85 år 90 år samt 90 år plus. Totalt hade 22 medlemmar fått en speciell inbjudan till evenemanget. Av dessa infann sig endast nio av de inbjudna jubilarerna. Bl.a. bidrog sjukdomar  till det stora manfallet.

Trots att så många jubilarer inte kunde närvara blev kvällen ändå en fullträff! Inte minst tack vare kvällens gästföreläsare, den välkände ishockeytränaren och visionären, Leif Boork. Inför den talrika publiken höll Leif ett mycket intressant och uppskattat föredrag om sin karriär som ishockeytränare och ledare. Under sitt anförande gjorde han också flera jämförelser med rollen som elitidrottare och ”livet i övrigt”.

Publikbild – Anders Larsson filmar.
Foto: Stig Sjögren

”Lagfoto” på de närvarande jubilarerna. Stående från vänster: Bernt Helgesson (80 år), Stig Högberg (85 år), Lars-Erik Johnsson (91 år), gästföreläsaren Leif Boork, Anders Hall (80 år) och Tommy Andersson (75 år). Sittande från vänster: Lennart Andersson (80 år), Göran Andersson (90 år), Stig Jönsson (85 år) och Arne Holmestrand (80 år).
Foto: Jörgen Lindström