Ordförandekonferens

juni 2, 2024 16:06:52 Stig Sjögren

Styrelsen för WIS har beslutat att genomföra en ordförandekonferens, med samtliga ordföranden i de olika sällskapen,  onsdagen den 9 oktober kl. 10 – 15.  inkl. lunch. Utgångspunkten på konferensen skall vara den rapport som ”Framtidsgruppen” tagit fram.

Mer information senare.