Styrelsemöte WIHS

oktober 10, 2022 19:10:01 Stig Sjögren

Styrelsemöte WIHS månd. 5 dec. kl. 16.30 i möteslokalen, Stockholmsv. 13.
Till mötet kallas även valberedningens representanter.