Westgöta IHS kom på besök

maj 15, 2023 18:05:10 Stig Sjögren

WIS-representanterna, Tommy Olsson (t.v.) och Göran Zettergren, ”insuper” synpunkter från de båda sällskapen.

Representanter för WIS-styrelsen har gjort ”hembesök” hos sällskapen i Herrljunga och Vårgårda.
Vid Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte i Vara den 11 mars aviserade den nyvalde ordföranden, Kjell Nordström, att styrelsen kommer att göra ”hembesök” hos samtliga 19 lokala sällskap under våren.  Och den 15 maj var turen kommen till sällskapen i Herrljunga och Vårgårda.  De båda sällskapen hade beslutat att ”slå ihop sina påsar” och träffades på Stockholmsvägen 13 i Vårgårda.
WIS-styrelsen, som här representerades av Tommy Olsson och Göran Zettergren, ville förhöra sig om tillståndet i sällskapen och hur arbetet fortskrider med bl.a.  rekrytering av nya medlemmar, verksamhet, ekonomi etc. Flera kloka och konkreta förslag framfördes och ventilerades kring kaffebordet. Mötet avslutades i en positiv anda med fullskrivna ark i WIS-sekreteraren, Tommy Olssons, block.

God stämning kring kaffebordet.

Text och foton: Stig Sjögren