WIHS-jubilarer hyllades

november 26, 2021 21:11:07 Stig Sjögren

Kvällens gästföreläsare, kyrkoherden i Vårgårda Pastorat, Per Ulvestig, kåserade i ämnet ”Med SM-tecken i bagaget”.

Denna gång gick arrangemanget av stapeln i Equmeniakyrkans festvåning. Speciellt inbjudna var de medlemmar som under året fyllt/fyller: 75 år, 80 år, 85 år, 90 år och 90 år plus, totalt 22 st. Av dessa hade 14 st hörsammat inbjudan.Till årets ”jubilarcafé” hade även 2020 års jubilarer inbjudits, totalt 15 st. Av dessa hade 10 st infunnit sig. Tillsammans med jubilarena och deras sällskap utgjorde kvällens publik drygt 60 personer. Av de inbjudna jubilarerna var det en som ”stack ut” lite extra, nämligen Valdemar ”Valle” Andersson som fyllde 100 år (!!) den 2 november. Han kunde emellertid inte närvara under kvällen, men hade tidigare uppvaktats ”kungligt” på födelsedagen under en tillställning i Kullingshofstugan.

Sedan ordföranden, Kenneth Ohlsson, hälsat alla välkomna gav han ordet till Bertil Hedlund som fick nöjet att presentera kvällens specielle gäst, kyrkoherden i Vårgårda Pastorat, Per Ulvestig, som kåserade i ämnet ”Med SM-tecken i bagaget”. Per berättade med stor inlevelse om sin aktiva tid inom innebandysporten, där verkat som både spelare och tränare/ledare.

Efter ”lagfotograferingen” var det så dags för kvällens fika där ”huvudingrediensen” bestod av den numera traditionella gräddtårtan.

”Lagfoto” på de närvarande jubilarerna från år 2020
Stående från vänster Sture Åhman (f. 1945), Roger Carlander (f. 1945), Hans Knutsson (f. 1945), Lars Martinell (f. 1945), Nils-Gunnar Svantesson (f. 1945) och Anders Olsson (f. 1945).
Sittande från vänster: Barbro Johansson (f. 1945), Rune Ljungström (f. 1935), Göran Knutsson (f. 1935) och Bo Wallentin (f. 1945).
Foto: Jörgen Lindström


”Lagfoto” på de närvarande jubilarerna från år 2021
Stående från vänster: Gunnar Davidsson (f. 1946), Bert Swenzon (f. 1946), Inga-May Svensson (f. 1946), Stig Sjögren (f. 1946), Göran Andersson (f. 1946), Arne Johansson (f. 1946), Kjell Hedén (f. 1946), Ingrid Larsson (f. 1941) och Lars Lindblad (f. 1941).
Sittande från vänster: Donald Jignéus (f. 1946), Bertil Hedlund (f. 1946), Bengt Bengtsson (f. 1936), Egon Strandberg (f. 1946) och Bert Larsson (f. 1941).
Foto: Jörgen Lindström