WIHS kunde åter genomföra ett fysiskt årsmöte

mars 9, 2022 18:03:47 Stig Sjögren

Kenneth Ohlsson fick förnyat förtroende som ordf. för Wårgårda IHS.

Årsmötet inleddes med en parentation för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit sedan man senast kunde hålla ett ”fysiskt” årsmöte (2020-03-11). Som ”brukligt” leddes årsmötesförhandlingarna av Arne Johansson, som med sedvanlig pondus och skicklighet lotsade de ca 30 medlemmarna genom den föreslagna dagordningen.
Beträffande valen av ledamöter och funktionärer inträffade inga ”sensationer”, utan det blev idel omval på samtliga poster. Sålunda blev Kenneth Ohlsson omvald som ordförande och inleder nu sin 9:e säsong på den posten. 2022 års styrelse består dessutom av: Agneta Hedén, Allan Andersson,  Bertil Hedlund, Bert Svensson, Monica Rundqvist, Stig Sjögren och Tomas Knutsson. Revisorer: Bernt Lennde, Hans Sylvén och Leif Carlsson (ersättare). Valberedningen består av: Per-Ola Johnsson. Per Kjellson och Sture Åhman.
Årsmötesdeltagarna fick också en information om de aktiviteter som sällskapet tänkt genomföra under året. Bl.a. kommer det att hållas någon form av jubileumstillställning, då Sällskapet 25-årsjubilerar under 2022.