Årets ”jubilarcafé”

augusti 20, 2023 20:08:57 Stig Sjögren

Årets jubilarcafé kommer preliminärt att hållas tisdagen den 21 november kl. 18.00 i Equmeniaklyrkans festvåning.