”Goodbye” gamla hemsidan!

december 3, 2022 17:12:38 Stig Sjögren

Detta innebär att också Wårgårda IHS´ tidigare hemsida nu är ”ett minne blott”.