Muséet stängt tillsvidare

december 11, 2023 19:12:30 Stig Sjögren

Under oktober 2023 var det tänkt att Sällskapets museiföremål skulle flyttas till en annan lokal i fastigheten Stockholmsvägen 13. Då flytten skulle påbörjas upptäcktes att den tilltänkta lokalen var fuktskadad, vilket medfört att flytten blivit uppskjuten på obestämd tid. Under tiden förvaras föremålen nedpackade i lådor.