Tennisbanan i Rensvist

Tennisbanan i Rensvist den 30 april 2010.
Foto: Stig Sjögren

Banan (asfalt), som byggts av medlemmar i Hästhagens Tennisklubb, stod klar
1978. Sedan omkring 2000 har tennisspel förekommit i mycket ringa omfattning,
och banan håller sakta på att förfalla (2014).
Under våren 2012 kompletterades anläggningen med ett par boulebanor.

Boulebanorna den 30 oktober 2012. Tennisbanan till höger.
Foto: Stig Sjögren